Walne Zgromadzenie 2022 Drukuj
Wpisany przez administrator   
niedziela, 08 maja 2022 19:30

 

Zarząd Koła informuje, iż

na podstawie § 38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

w dniu 29 maja 2022 roku o godzinie 9 00 w Sali złotej

Hotelu Górecki przy ul. Olsztyńskiej 4

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA

 

W celu usprawnienia przebiegu Walnego Zgromadzenia

Zarząd prosi koleżanki i kolegów o zapoznanie się z umieszczonym w zakładce

/„Dla zalogowanych” „Komunikaty” oraz „Protokoły z walnych zgromadzeń”/

  • PROTOKOŁEM Z OSTATNIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  • PROJEKTEM PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
  • PROJEKTEM PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO NA SEZON 2022/2023
  • PROJEKTEM PLANU DZIAŁALNOŚCI KOŁA NA SEZON 2022/2023