Start Sztandar
Sztandar PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
poniedziałek, 09 kwietnia 2012 11:02


„SZTANDAR JEST NAJWYŻSZYM SYMBOLEM

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO.

UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM SZTANDARU

WYMAGAJĄ ODDAWANIA SZTANDAROWI

NALEŻYTEGO SZACUNKU I HONORÓW”


Sztandar jest symbolem uzewnętrzniającym szczytne wartości duchowe i moralne polskiego łowiectwa, nawiązaniem do wielowiekowych tradycji, a także poszanowaniem praw ojczystej przyrody oraz dążeń do utrzymania jej w jak najlepszym stanie. Stanowi symbol zbiorowej
i osobistej godności polskich myśliwych.


Sztandar jest również wyrazem godności Koła, określa tożsamość skupionych wokół niego myśliwych, świadczy o wysokiej kulturze społeczności myśliwskiej, przywiązaniu do symboli łowieckich, poszanowaniu tradycji i zwyczajów łowieckich oraz o wysokim stopniu sprawności organizacyjnej i zaangażowaniu ideowym.


Posiadając sztandar, Koło bierze na siebie odpowiedzialność za swoje postępowanie. Sztandaru nie wolno bowiem splamić niegodziwym czynem, zachowaniem, sprzeniewierzeniem, czy zszarganiem opinii.


Posiadanie sztandaru wiąże się także z obowiązkami, ponieważ powinien on towarzyszyć członkom Związku i Koła w najważniejszych wydarzeniach życia organizacyjnego oraz w momentach szczególnych dla łowieckiej wspólnoty zgodnie z przyjętym ceremoniałem.


Sztandar, jego używanie i zachowanie się wobec niego, jest ważną częścią bogatej polskiej symboliki łowieckiej.AKT

UFUNDOWANIA SZTANDARU


WOJSKOWEMU KOŁU ŁOWIECKIEMU „JELEŃ”

w LIDZBARKU WARMIŃSKIM


Doceniając osiągnięcia Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń” oraz trud włożony w rozwój łowiectwa na terenach powiatu lidzbarskiego w okresie pięćdziesięciu lat działalności, niniejszym aktem uroczystym przekazujemy ufundowany przez byłych i obecnych członków Koła


SZTANDAR


WOJSKOWEMU KOŁU ŁOWIECKIEMU „JELEŃ”

w LIDZBARKU WARMIŃSKIM


Aby sztandarem tym nawiązać do najważniejszych historycznych wartości łowiectwa polskiego w imię wierności tradycji i honoru, aby za trud włożony w rozwój gospodarki łowieckiej na terenach Warmii i Mazur dać symbol swego przywiązania i naszej więzi z Łowiectwem Polskim, by sztandarem tym kształtowały swoje etyczne postawy kolejne pokolenia myśliwych. Czynimy to podczas obchodów jubileuszu 50-lecia powstania Koła w Lidzbarku Warmińskim


dnia 29 września 2001 r.


W imieniu Komitetu Fundatorów Sztandaru

Akt podpisał


Przewodniczący Komitetu Fundatorów Sztandaru


Wacław SYREWICZ

............................................................

LIDZBARK WARMIŃSKI

29 WRZEŚNIA 2001 r.
AKT

POŚWIĘCENIA SZTANDARU


WOJSKOWEMU KOŁU ŁOWIECKIEMU „JELEŃ”

w LIDZBARKU WARMIŃSKIM


Boże który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar na którym widnieje pozdrowienie wypowiadane przez naszych przodków

DARZ BÓR

a który jest dla WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO „JELEŃ” w LIDZBARKU WARMIŃSKIM świętością, jego krwią. Spraw, aby wszyscy myśliwi, których ten sztandar jednoczyć będzie, stali się wspólnotą jedności i stałej gotowości do rozwoju Łowiectwa Polskiego, za wstawiennictwem świętego Huberta patrona wszystkich myśliwych, udziel pomocy braci myśliwskiej i zachowaj ją od wszelkich niebezpieczeństw.


Sztandar poświęcił


Ks. Kap. Jerzy ROŻENTALSKI


Jerzy ROŻENTALSKI

............................................

LIDZBARK WARMIŃSKI

29 WRZEŚNIA 2001 r.
AKT

WRĘCZENIA SZTANDARU


Dnia 29 września 2001 r.

Kol. Józef KUCZAK


w imieniu

OKRĘGOWEJ RADY ŁOWIECKIEJ


wręczył sztandar


WOJSKOWEMU KOŁU ŁOWIECKIEMU „JELEŃ”

w LIDZBARKU WARMIŃSKIM


na ręce


Kol. Marka GAJOSAPRZYJMUJĄCY

WRĘCZAJĄCY

Marek GAJOS

Józef KUCZAKLIDZBARK WARMIŃSKI

29 WRZEŚNIA 2001 r.
Poprawiony: piątek, 13 kwietnia 2012 14:06
  Premium joomla themes, hosting company.

Aktualna faza księżyca

FAZA KSIĘŻYCA

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości