Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Koła informuje, iż na podstawie §38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, w dniu – test test test test – zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Koła.


W celu usprawnienia przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd prosi Koleżanki i Kolegów o zapoznanie się z umieszczonym w zakładce „Dla zalogowanych” / „Komunikaty” oraz „Walne Zgromadzenie” / „Protokoły z Walnych Zgromadzeń”:
– protokołem z ostatniego Walnego Zgromadzenia
– projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia
– projektem preliminarza budżetowego na sezon 2024/2025
– projektem planu działalności koła na sezon 2024/2025